Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Vị Thanh.

Khách hàng: Ms Ha.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.