Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Trần Văn Hoài – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Hà.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.