Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Nam Long- Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Di.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.