Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Trần Quang Diệu – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Đào.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.