Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Ngã 6.

Khách hàng: Mr Tùng.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.