Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Khu Hội Linh Cổ Tự – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Tuấn.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.