Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Nhật Tảo – Cái Răng – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Tuấn Anh.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.