Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: CT8 – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Toni.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.