Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Lý Thái Tổ – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Tâm.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.