Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Phú An – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Phú.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.