Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Gần Hội Linh Cổ Tự – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Ngân.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.