Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Hẻm 51 – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Linh.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.