Dự án: Villa.

Địa điểm: Cồn Khương – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Kiệt.

Qui mô: Biệt thự hiện đại.