Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Đường A6, KDC Hưng Phú – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Khánh.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.