Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Phú Lợi, Sóc Trăng.

Khách hàng: Mr Huy.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.