Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Đinh Công Tráng – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Hạnh.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.