Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Nam Long – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Chuyen.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.