Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Đường 3/2 – Cần Thơ.

Khách hàng: Cẩm Hưng.

Qui mô: Nhà phố hiện đại

.