Dự án: Nhà hàng Yến.

Địa điểm: Cần Thơ.

Qui mô: Nhà hàng truyền thống.