Dự án: Nhà cấp 4.

Địa điểm: Sóc Trăng

Qui mô: Nhà cấp 4.