Dự án: Nhà cấp 4.

Địa điểm: Phú Thứ – Cái Răng.

Khách hàng: Mr Mười.

Qui mô: Nhà cấp 4 hiện đại