Dự án: Nhà cấp 4.

Địa điểm: Ecopark Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Tuấn.

Qui mô: Nhà cấp 4 hiện đại