Dự án: Quán cà phê.

Địa điểm: Trần Hoàng Na – Cần Thơ.

Khách hàng: Mây Coffee.

Qui mô: Quán cà phê hiện đại.