Dự án: Homestay.

Địa điểm: Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Tuấn Anh.

Qui mô: Homestay hiện đại.