Dự án: Homestay.

Địa điểm: Huyện Thanh Quang – Cần Thơ.

Khách hàng: 10 Homestay.

Qui mô: Homestay hiện đại.