Dự án: Văn phòng công ty.

Địa điểm: An Khánh – Cần Thơ.

Khách hàng: Hoàng Nam Group.

Qui mô: Văn phòng công ty.