Dự án: Quán cà phê.

Địa điểm: Trần Hoàng Na – Cần Thơ.

Khách hàng: Coffee Châu Âu.

Qui mô: Quán cà phê hiện đại.