Dự án: Biệt Thự.

Địa điểm: QL1A – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Măng.

Qui mô: Biệt Thự Sân Vườn.